Startpagina richtlijn: Preventie wiegendood (2009, Landelijke Samenwerkingsafspraken 2017)

In deze richtlijn staan de adviezen voor ouders om wiegendood te voorkomen. Het gaat om voorlichting over welke factoren het risico op wiegendood verhogen en welke factoren het risico verlagen.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

In 2017 is een Landelijke Samenwerkings Afspraak (LSA) Preventie van Wiegendood gepubliceerd. Deze LSA sluit aan op de richtlijn en verbindt alle professionals die betrokken zijn bij de preventie van wiegendood.

Productbeoordelingen vind je op de website van de Consumentenbond
Informatie over veilig slapen voor ouders vind je op de website van VeiligheidNL

JGZ-richtlijn Preventie wiegendood als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

LSA Preventie wiegendood

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: J. Ruys, A. Engelberts, H. van Velzen-Mol
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: Juni 2009

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw