Startpagina richtlijn: Voeding en eetgedrag (2013, aanpassing 2017)

Ouders, kinderen en jongeren stellen in de JGZ vaak vragen over voeding. Bij jongere kinderen bijvoorbeeld over borstvoeding, kunstvoeding, overgang naar vast voedsel, moeilijke eters en problemen zoals spugen, diarree en obstipatie. Later komen onderwerpen als (voorkomen van) overgewicht en eetstoornissen aan de orde. In de praktijk werden knelpunten ondervonden bij de voorlichting, vroege opsporing, ondersteuning of verwijzing en nazorg. Deze richtlijn biedt daarom handvatten voor uniforme en systematische voorlichting, begeleiding en zo nodig verwijzing van ouders, kinderen en jongeren.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

In 2016 heeft het Voedingscentrum een nieuwe Schijf van Vijf gepubliceerd. Informatie over deze Schijf van Vijf is aangepast in het thema 'Gezonde voeding' van deze JGZ-richtlijn.

JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO en het Voedingscentrum
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: Juli 2013
Wijzigingen met betrekking tot de nieuwe Schijf van Vijf zijn januari 2017 geautoriseerd en februari 2017 gepubliceerd

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw