Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

20. Slapen met de baby

Inleiding

Zorgverleners dienen ouders te informeren over de voor- en nadelen van samen slapen.  In deze richtlijntekst wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van samen slapen, te weten 1) rooming- in: baby en ouder(s) slapen in dezelfde kamer, en 2) bedding-in: baby en ouder(s) slapen in hetzelfde bed. Rooming-in en bedding-in hebben mogelijk een positief effect op de borstvoedingsduur. Bedding-in bij kinderen jonger dan vier maanden (jonger dan zes maanden bij rokende ouders) geeft een verhoogde kans op zuigelingensterfte, doordat de slaapomstandigheden vaak onveilig zijn.

Advisering

 • Geef uitleg aan ouders over de voor- en nadelen van samen slapen met de baby bij borstvoeding.
 • Raad rooming-in (samen slapen in dezelfde kamer) aan, omdat dit voeden op verzoek stimuleert en daarmee het borstvoedingsproces gemakkelijk maakt.
 • Geef altijd tips en adviezen over veilig bed/slapen1, omdat samen in bed in slaap vallen altijd voor kan komen (als een moeder met haar baby aan de borst in slaap valt, of als ouders heel bewust voor bedding-in kiezen).
 • Ontraad bedding-in (samen slapen in hetzelfde bed) tot de leeftijd van vier maanden (bij rokende ouders tot zes maanden), wanneer ouders niet in staat of niet bereid zijn om veilige slaapomstandigheden te creëren, omdat dit voor deze jonge kinderen (na de aterme leeftijd, dus bij prematuren de gecorrigeerde leeftijd aanhouden) een verhoogd risico op zuigelingensterfte met zich meebrengt.*
 • Tips en adviezen voor veilig samen slapen met de baby zijn te vinden in het boek ‘Slapen met je baby’ van McKenna17. Zie hieronder** voor enkele belangrijke voorwaarden voor bedding-in.

*De JGZ-richtlijn Preventie Wiegendood raadt alle ouders af om samen met de baby in een bed te slapen in de eerste vier maanden en aan ouders die roken gedurende de eerste zes maanden.

**Bedding-in is complex. Meerdere zorgverleners zijn van mening dat veilige slaapomstandigheden voor co-bedding niet te creëren zijn en sluiten zich aan bij het advies van de bovengenoemde JGZ-richtlijn. Als ouders er desondanks bewust voor kiezen voor bedding-in, houd dan tenminste rekening met onderstaande punten.

 • Leg de baby altijd op de rug.
 • Als (een of beide) ouders tijdens de zwangerschap rookte, of nu rookt, wordt bedding-in sterk afgeraden.
 • Bij gebruik van alcohol, drugs, slaapmiddelen of medicatie met slaapverwekkende bijwerking wordt bedding-in sterk afgeraden.
 • Maak het bed veilig: voorkom dat de baby van het matras naar beneden, in kieren, spleten, of tussen spijlen kan vallen. Zet het bed midden in de kamer, los van muren en omringend meubilair. Verwijder bij voorkeur het frame van het bed, of leg een boxspring of lattenbodem op de vloer met het matras erbovenop. Een waterbed is niet geschikt voor bedding-in.
 • Let erop dat dedje baby niet oververhit raakt.
 • Houd de baby uit de buurt van kussens, dekbedden en zware dekens. Gebruik stevige kussens en lichte dekens.
 • Laat geen oudere kinderen, huisdieren of knuffels in bed.

Overige overwegingen bij de advisering

Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte heeft een algemene folder over ‘Veilig slapen’ ontwikkeld*. In deze folder wordt uitgelegd hoe baby’s veilig slapen in hun eigen bedje (bedding-in wordt ontraden). Hieronder volgt een beknopte samenvatting.

 • Leg de baby altijd op de rug te slapen.
 • Voorkom dat de baby te warm ligt. Een trappelzak heeft de voorkeur, ook in verband met de bewegingsvrijheid van de baby.
 •  Zorg voor veiligheid in wieg of bed: een babybedje moet in Nederland aan veiligheidseisen voldoen, onder meer wat betreft ventilatie (nooit een gesloten bak!) en afstand tussen de spijlen.
 • Blijf bij de baby in de buurt: laat de baby als het even kan zeker het eerste halfjaar bij ouders op de kamer slapen. Laat de baby ook overdag in de nabijheid van de ouders slapen, op een rustige plek.
 • Houd de baby rookvrij: roken, tijdens de zwangerschap en erna, is slecht voor moeder en kind en verhoogt de kans op wiegendood.
 • Gebruik geen geneesmiddelen met slaapverwekkende bijwerking.

* Sinds april 2015 wordt deze folder gepubliceerd op de website van het NCJ, onder het thema preventie wiegendood.  

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF