Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

23. Voorlichting over borstvoeding en kunstmatige zuigelingenvoeding

Inleiding

Het doel is dat zorgverleners vrouwen consistent en objectief (en niet door commercie gekleurd) informeren over borstvoeding en kunstmatige zuigelingenvoeding. Op grond van deze informatie worden ouders in de gelegenheid gesteld een weloverwogen beslissing te nemen.

Advisering

Op individueel niveau

  • Geef (zwangere) vrouwen betrouwbare en onafhankelijke, niet door de commercie beïnvloede informatie over zuigelingenvoeding.
  • Betrek de partner en eventueel andere voor de vrouw belangrijke personen bij de voorlichting.

Op beleidsniveau

  • Zorg dat de voorlichting conform de EU-richtlijn voor babyvoeding is, welke is gebaseerd op (delen uit) de WHO-code voor de marketing van vervangingsmiddelen van moedermelk1. (Zie paragraaf ‘EU-richtlijn babyvoeding’, achteraan dit hoofdstuk).
  • Zorg dat de voorlichting en begeleiding plaatsvinden in overeenstemming met de eisen die Zorg voor Borstvoeding stelt aan borstvoedingsvriendelijk beleid.

Lees verder voor de onderbouwing


Pagina als PDF