Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Bijlage 1: Uitgangsvragen Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding

Algemeen

Hoe is de fysiologie?

 • Aanleggen
 • Voeden op verzoek / huid-op-huid contact
 • Stuwing
 • Ingetrokken of vlakke tepels
 • Effect van fopspeen
 • Effect van kolven

Wat zijn de gezondheidseffecten van borstvoeding?

Bij het kind:

 • Optimale groei en ontwikkeling
 • Moeder-kindbinding
 • Preventie van infecties
 • Preventie van chronische aandoeningen

Bij de moeder:

 • Moeder-kindbinding
 • Herstel na de bevalling
 • Preventie van chronische aandoeningen en kanker

Signalering en diagnostiek

Wat is de bijdrage van verschillende factoren die een rol spelen bij de beslissing om niet te starten/vroegtijdig te stoppen met borstvoeding?

Wat zijn mogelijke contra-indicaties voor het geven van borstvoeding?

 • Medicatie
 • Milieuverontreinigingen
 • HIV/AIDS

Wat is de rol van signalering en diagnostiek bij (mogelijk) onvoldoende melkproductie?

Welke criteria moeten worden gehanteerd bij onvoldoende groei?

Interventies

Wat is de bijdrage van elk van de mogelijke vormen van begeleiding?

Welke stappen moeten worden gezet in de volgende situaties?

 • Pijn bij borstvoeding
 • Te kort tongriempje
 • Pijnlijke tepels en tepelkloven
 • Een (dreigende) borstontsteking
 • Candida-infectie
 • (Mogelijk) onvoldoende melkproductie
 • Hyperbilirubinemie
 • Hypoglycaemie

Welke criteria moeten worden gehanteerd in de volgende situaties?

 • Bijvoeding
 • Verwijzing
 • Samen slapen

Welk (poli)klinisch behandelprotocol moet worden gevolgd bij dehydratie?

Welke specifieke aandachtspunten zijn er in de volgende situaties?

 • Meerling
 • Downsyndroom

Hoe kan ondersteuning worden geboden in de volgende situaties?

 • Borstvoeding en anticonceptie

Pagina als PDF