Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Bijlage 2: Meewerkende organisaties

Tijdens de eerste fase van de ontwikkeling van deze richtlijn (2007-2009) waren de volgende partijen betrokken:

Kerngroep:

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde
 • Stichting Zorg voor Borstvoeding
 • TNO
 • Voedingscentrum

Werkgroep:

 • Artsen Jeugdgezondheid Nederland
 • Beroepsvereniging V&VN VOG (voortplanting, obstetrie en gynaecologie)
 • Borstvoedingsorganisatie LLL
 • Eerstelijnsverpleegkundigen V&VN
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamverzorgenden
 • Nederlandse Vereniging van Dietisten
 • Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde
 • Stichting Baby-Voeding
 • Stichting Ecobaby
 • Vereniging Borstvoeding Natuurlijk

Adviseurs:

 • Actiz
 • Centrum Jeugdgezondheidszorg
 • Ministerie van VWS

Tijdens de eerste herziening (2013-2014) waren de volgende partijen en personen betrokken:

Werkgroep:

 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, drs. R. van Tuyll
 • Borstvoedingorganisatie La Leche League, M. Roomer-van Zalinge
 • Nederlands Huisartsen Genootschap, drs. M.M. Verduijn
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamverzorgenden, S. de Rijke
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten, J.M.T. Badart-Smook
 • Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, ing. K.E. Tiktak
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde, prof.dr. H.M. Oudesluys-Murphy
 • Stichting Babyvoeding, mr. I.C. Kruger, IBCLC
 • Stichting Voedingscentrum Nederland, K.I. van Drongelen en dr. ir. A. Stafleu
 • Stichting Zorg voor Borstvoeding, M. Steen
 • TNO Child Health, dr. M. Kamphuis en drs. Y. Schönbeck (projectleider)
 • Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, D. Hays
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, afdeling Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie, G. Wessels-Vlieger
 • Prof.dr. S.P. Verloove-Vanhorick (werkgroepvoorzitter)

Meelezende werkgroepleden:

 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, A. de Roon-Immerzeel, MS (werkgroeplid fase 1: K.C. Zeeman)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, commissie Voeding, prof.dr. J.B. van Goudoever
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie Neonatologie, drs. A.P.G.F. Maingay-Visser
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie Neonatologie, drs. J.P.F. van der Sluijs-Bens
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Werkgroep klinische verloskunde NVOG en drs. C.L. van der Wijden, gynaecoloog
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, afdeling Jeugdgezondheidszorg, K. Bischoff, MANP

Pagina als PDF