Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Referenties

 1. Eekhof JAH, Verduijn MM. Pijnlijke borsten: stuwing, mastitis en tepelkloven bij borstvoeding en candida-infectie van de borst. In: Anten-Kools EJ, Van Wouwe JP, Oudesluys-Murphy AM, Semmekrot BA. Een professionele kijk op borstvoeding. Assen: Van Gorcum, 2011.
 2. Kamphuis, M. JGZ Richtlijn Huidafwijkingen Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht, 2012
 3. CBG-website (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) – bijsluiter miconazol. http://www.cbg-meb.nl
 4. Lareb – Nederlands Bijwerkingen Centrum. www.lareb.nl
 5. De Vries TW, Wewerincke ME, De Langen JJ. Bijna-verstikking van een zuigeling door miconazol orale gel. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148:1598-1600.
 6. Hoppe JE. Treatment of oropharyngeal candidiasis and candida diaper dermatitis in neonates and infants: review and reappraisal. Pediatr Infect Dis J 1997b;16:885-94.]
 7. Gloor M, Wolnicki D. Anti-irritative effect of methylrosaniline chloride (Gentian violet). Dermatology. 2001;203(4):325-8.
 8. Walker M. Conquering common breast-feeding problems. J Perinat Neonat Nurs 2008; 22:267-274.
 9. Heinig MJ, Francis J, Pappagianis D. Mammary candidosis in lactating women. J Hum Lact 1999;15:281-8.
 10. Mulder-Wildemors LGM, Verduijn MM. Candidiasis bij borstvoeding. Pharm Sel 2004; 20:49-52.
 11. Hoppe JE, Hahn H. Randomized comparison of two nystatin oral gels with miconzole oral gel for study group. Infection 1996;24:136-139.
 12. Hoppe JEM. Comparison of miconazole gel with nystatin hydroxyethylcellulose gel in the treatment of oral thrush in infants. Monatsschrift fur Kinderheilkunde 1994; 142:285-287.
 13. Hoppe JE. Treatment of oropharyngeal candidiasis in immunocompetent infants: a randomized multicenter study of miconazole gel vs. nystatin suspension. The Antifungals Study Group. Pediatric Infectious Disease Jounal 1997; 16:288-293.
 14. Schaad UB, Bachmann D. Prospective comparison of miconazole gel and nystatin suspension in the treatment of oral candidiasis. Schweizerische Medizinische Wochenschrift Journal Suisse de Medecine 1983; 113:1356-1362.
 15. Goins RA, Ascher D, Waecker N, et al. Comparison of fluconazole and nystatin oral suspensions for treatment of oral candidiasis in infants. Pediatric Infectious Disease Journal 2002; 21:1165-1167.
 16. Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding. RIVM en Stichting Health Base, 2011.
 17. Inch S. Breastfeeding problems, prevention and management. Community Practitioner 2006;79: 165-7.
 18. Swart EL, Waal van der I. Gebruik van methylrosaniline (gentiaanviolet) bij spruw. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:688

Pagina als PDF