Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Referenties

  1. Rossum CTM van, Buchner FL, Hoekstra J. Quantification of health effects of breastfeeding - Review of the literature and model simulation (Kwantificering van de gezondheidseffecten van borstvoeding - Literatuuroverzicht en modelsimulatie). RIVM-rapport nr. 350040001. Bilthoven: RIVM,2005. Beschikbaar via: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350040001.html
  2. Bakel AM van. Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van borstvoeding? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 25 september 2013. Beschikbaar via: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/borstvoeding/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-borstvoeding

Pagina als PDF