Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Onderbouwing

Toelichting

Bilirubine is een afvalproduct van de rode bloedcellen. In de baarmoeder heeft de baby andere rode bloedcellen (HbF) nodig voor het zuurstoftransport dan na de geboorte (HbA). Na de geboorte zijn die foetale rode bloedcellen niet meer nodig en worden ze afgebroken. Door de bilirubine kan de baby een gele tint krijgen. Dit is een fysiologisch verschijnsel dat geen kwaad kan, zolang de bilirubinewaarden in het bloed niet te hoog oplopen. Vrijwel alle pasgeborenen maken in meer of mindere mate een dergelijke periode van 'icterus neonatorum' door.

Het tijdig herkennen en erkennen van ernstige hyperbilirubinemie is zowel klinisch als in de thuissituatie een aandachtspunt. Een relatief klein deel van de zuigelingen (2-5%) ontwikkelt deze ernstige vorm van hyperbilirubinemie. Bilirubine in hoge concentraties veroorzaakt toxiciteit. De bekendste vorm van deze toxiciteit is 'kernicterus'.
De combinatie icterus en borstvoeding kan op een achterblijvende moedermelkproductie of –inname wijzen.


Pagina als PDF