Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Onderbouwing

Conclusies

Pijn in de borst(en) komt vaak voor gedurende de lactatieperiode1;2;3. Niveau 4

Toelichting

Als een moeder door het voeden pijn in de borst(en) ervaart, kan dit de continuïteit van de borstvoeding in gevaar brengen. Soms doet de pijn zich aan het begin van de lactatieperiode voor. Op voorwaarde dat er een zorgvuldig beleid wordt gevoerd, zijn de klachten in dat geval vaak van tijdelijke aard. Alle pijnsignalen moeten serieus worden genomen. Nader onderzoek is nodig om de oorzaken op te sporen en vervolgens een behandeling in te zetten. Daarnaast geeft de zorgverlener adviezen om de pijn te verlichten. Borstvoeding zou in principe pijnloos moeten zijn.

Pijnklachten

Pijn in de borst(en) komt vaak voor gedurende de lactatieperiode1, maar het is onbekend hoe vaak. Bij peiling bleek dat moeders aangaven dat pijn een belangrijke reden was om in de eerste maand te stoppen met het geven van borstvoeding6. In de eerste weken van wennen aan de nieuwe ervaring kunnen het voeden en aanleggen gevoelig zijn. Dit kan variëren van tijdelijk ongemak tot pijn. In de latere maanden van de borstvoedingsperiode kunnen zich op ieder willekeurig moment pijnklachten voordoen1;3. Hiervoor kunnen sterk uiteenlopende oorzaken bestaan. Zowel de pijnklachten als de onderliggende oorzaak kunnen een bedreiging vormen voor de voortzetting van de borstvoeding1;3. Ernstige pijnklachten gedurende een voeding zullen bovendien een niet goed functionerende toeschietreflex veroorzaken. Bij ernstige langdurige ondervoeding kunnen onder meer de groei en ontwikkeling van de baby in gevaar komen2;3.

Oorzaak achterhalen

Vrijwel alle kennis over pijn bij borstvoeding komt uit lactatiekundige vakliteratuur. Daarin worden lange lijsten van mogelijke oorzaken gegeven. Tevens komen beleidsmaatregelen ten behoeve van het verminderen en verdwijnen van de klachten aan bod 4;5. In overleg met de moeder is het aan te raden de lactatiekundige te raadplegen. Zij is op dit gebied de vakspecialist en de zorgverlener handelt in het belang van moeder en kind door de lactatiekundige tijdig in te schakelen.


Pagina als PDF