Richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

Referenties

  1. Mass S. Breast Pain: engorgement, nipple pain and mastitis, Clin Obstet Gynecol 2004; 47; 676-82.
  2. Zembo CT. Breastfeeding, Obstet Gynecol Clin North Am 2002; 29; 51-76.
  3. Lawrence, Ruth A en Lawrence, Robert M., Breastfeeding, a guide for the medical profession (2005). ISBN 0-323-02823-3.
  4. Georgette Oskamp. Borstvoeding, Handleiding voor de Zorgverlener. Borstvoedingorganisatie La Leche League. Zierikzee, 2014. ISBN: 978-90-801223-3-8
  5. Reede-Dunselman de A. Begeleiding bij borstvoeding. 8e herz.dr. ed. Krimpen aan de Lek: Stichting Zorg voor Borstvoeding; 2009.
  6. Lanting C.I., Wouwe J.P. van. Redenen en motieven om te starten en te stoppen met borstvoeding. Rapportnummer 011.60345/01.01. TNO Leiden 2007.

Pagina als PDF