Richtlijn: Heupdysplasie (2018)

Bijlage 7 - Lijst met afkortingen

AAOS

American Academy of Orthopaedic Surgeons

AJN

Jeugdartsen Nederland

AMC-UvA

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam

AMSTAR

A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews

BI

Betrouwbaarheidsinterval

BIG

(wet op de) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

CBO

Centraal BegeleidingsOrgaan

CINAHL

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature

CMT

congenitale musculaire torticollis

DDH

 Developmental Dysplasia of the Hip  

DES

Discrete Event Simulation

DHO

Dysplastische HeupOntwikkeling

EBRO

Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling

ECG

Electrocardiogram

GRADE

Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

LESA

Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak

LROI

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

NBOT

Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedisch Technologen

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NHG

Nederlands Huisarts Genootschap

NOV

Nederlandse Orthopaedische Vereniging

NVFK

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie

NVK

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

NVvR

Nederlandse Vereniging voor Radiologie

OR

Odds Ratio

PICO

Patient, Intervention, Comparison, Outcome

RAC

Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie

RCT

Randomized Controlled Trial

RR

Risk Ratio

SD

Standaarddeviatie

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

VAH

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

VGGM

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

WKO

Werkgroep Kinderorthopaedie Nederland

Download deze bijlage.


Pagina als PDF