Startpagina richtlijn: Borstvoeding (2015, multidisciplinair)

De richtlijn Borstvoeding ondersteunt bij het informeren, stimuleren en adviseren van ouders van gezonde zuigelingen. Het uitgangspunt van deze richtlijn is het WHO-standpunt dat moedermelk de optimale voeding is voor zuigelingen en jonge kinderen.

Richtlijn Borstvoeding als PDF

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

 

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Autorisatie, accordering, onderschrijving en samenwerking:
ActiZ jeugd
AJN (Artsen Jeugdgezondheid Nederland)
GGD GHOR Nederland
Kenniscentrum Kraamzorg
KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
La Leche League
NHG (Nederlands Huisartsen genootschap), geen autorisatie
NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten)
NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), geen autorisatie
NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen)
NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)Stichting Babyvoeding
Stichting Zorg voor Borstvoeding
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Voedingscentrum
V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) fractie jeugd
V&VN overige afdelingen
Publicatiedatum: Juni 2015

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw