Startpagina richtlijn: Heupdysplasie (2018)

De JGZ heeft een belangrijke rol bij de opsporing van DDH. Onbehandeld kan DDH leiden tot ernstige invaliditeit en vroege coxartrose (slijtage van de heup). Daarom is vroege opsporing en tijdige behandeling essentieel. Late behandeling (voor DDH met luxatie na de leeftijd van drie maanden, voor DDH zonder luxatie na de leeftijd van 6 maanden) is meestal langduriger, invasiever en minder effectief dan vroegtijdige behandeling.

Internationaal wordt sinds begin jaren ‘90 van de twintigste eeuw in plaats van de term ‘heupdysplasie’ de term ‘Developmental Dysplasia of the Hip’ (DDH) gebruikt om het dynamische karakter van de aandoening te benadrukken. In deze richtlijn hanteren we de afkorting DDH.

JGZ-richtlijn Heupdysplasie als pdf

Samenvatting - Richtlijn Heupdysplasie in het kort

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: Universiteit Twente en TNO
Auteurs: M. Boere-Boonekamp, A. Broerse, J. Deurloo, C. Lanting (TNO), A. Konijnendijk (Universiteit Twente)
Autorisatie: november 2017, inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door GGD GHOR Nederland en ActiZ. Deze richtlijn is ook geautoriseerd door de NVK en het NHG
Publicatiedatum: Januari 2018

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw