Startpagina richtlijn: Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)

De richtlijn voorziet alle professionals in de JGZ 0-4 jaar van de juiste kennis over de nazorg van pre- en dysmaturen, zodat ouders beter kunnen worden voorgelicht over de verzorging en toekomstige ontwikkeling van hun kind. De richtlijn geeft eveneens aan op welke manier afstemming, samenwerking en continuïteit in zorg voor ouder en kind het beste kan worden vormgegeven, inclusief ondersteunende maatregelen na ontslag uit ziekenhuis.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

JGZ-richtlijn Vroeg of SGA geboren kinderen als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO & Orde van Medisch Specialisten
Auteurs: S. van der Pal (TNO), M. Pols (Orde van Medisch Specialisten)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland
Publicatiedatum: Juli 2013

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw