Richtlijn: Preventie wiegendood (2009, Landelijke Samenwerkingsafspraken 2017)

5. auteurs, referenties en totstandkoming

Auteurs

Maaike Beltman (bioloog, TNO), Astrid Bodewes (jeugdverpleegkundige, V&VN Vakgroep Jeugd), Dr. Magda Boere-Boonekamp (arts Maatschappij & Gezondheid, Universitair Hoofddocent, Universiteit Twente), Dr. Adèle Engelberts (kinderarts, NVK), Dr. Monique L’Hoir (klinisch pedagoog, psychotherapeut, TNO), Henrike ter Horst (jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland), Fleurisca Korteweg (gynaecoloog, NVOG), Marijke Labots-Vogelesang (huisarts, NHG), Naziha Laghmani (pedagogisch medewerker kinderdagverblijf), Dr. Djien Liem (kinderarts-neonatoloog, NVK), Myrte van Lonkhuijsen (lactatiekundige IBCLC, NVL), Kiki Mulder (jeugdverpleegkundige, V&VN), Dr. Ben Semmekrot (kinderarts, neonatoloog, NVK/LWW), Dr. Bregje van Sleuwen (bioloog, TNO), Dr. Cor Spreeuwenberg (emeritus hoogleraar Integratie Zorg Chronisch Zieken), Merel Streng (verloskundige, KNOV), Dr. Leo van Vlimmeren (kinderfysiotherapeut, NVFK), Margriet Zijlstra (beleidsmedewerker, KCKZ).

Totstandkoming LSA

In januari 2016 startte een werkgroep met vertegenwoordigers benoemd door de AJN Jeugdartsen Nederland, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdelingen Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ), de Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) en experts op het gebied van het onderwerp Wiegendood. De auteurs van deze LSA zaten als vertegenwoordigers van hun beroeps- en brancheverenigingen in de werkgroep.

In april-mei en in juli-september 2016 is een conceptversie ter becommentariëring voorgelegd aan  en onderschreven door de meeleesgroep met betrokkenen namens de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA (0-4), de Vereniging ouders van Wiegedoodkinderen, de Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte (Stichting Wiegendood) (secretaris), de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Afdelingen Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid, Kinderverpleegkunde en Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN), NICU-verpleegkundige, PICU-verpleegkundige, antroposofisch jeugdverpleegkundige, de Vereniging Ouders van Couveuse kinderen (VOC), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Patiëntenfederatie Nederland, BOINK, Pharos, Trimbos, VeiligheidNL, Nederlandse Vereniging van Osteopatie (NVO).

Naamsvermelding als referent betekent niet dat iedere referent de LSA inhoudelijk op elk detail onderschrijft.

In november 2016 is de concepttekst door het NHG, de AJN Jeugdartsen Nederland, de V&VN, de NVOG, het KCKZ, de KNOV, de LWW, de NVL, de NVFK en de NVK onderschreven en vastgesteld. De Richtlijn AdviesCommissie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft op 6 juni 2016 aangegeven de tekst van deze LSA te onderschrijven. De coördinatie was in handen van drs. M. Beltman, dr. M.P. L’Hoir en dr. B.E. van Sleuwen (TNO).

De totstandkoming van de LSA Preventie van wiegendood was mogelijk door een subsidie van ZonMw.

Referenties

  1. Taylor BJ, Garstang J, Engelberts A, Obonai T, Cote A, Freemantle J, Vennemann M, Healey M, Sidebotham P, Mitchell EA, Moon RY. International comparison of sudden unexpected death in infancy rates using a newly proposed set of cause-of-death codes. Arch Dis Child 2015;100:1018-23
  2. American Academy of Pediatrics. SIDS and other sleep-related infant deaths: expansion of recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics 2011;128:e1341-67
  3. Rechtman LR, Colvin JD, Blair PS, Moon RY. Sofas and infant mortality. Pediatrics 2014;134:e1293-300
  4. Matthijsse P.R., Semmekrot BA, Liem KD. Huid-op-huidcontact en borstvoeding na de geboorte. Niet altijd zonder risico. Ned Tijdschr Geneeskd 2016;160:D171
  5. McIntosh CG, Tonkin SL, Gunn AJ. Randomized controlled trial of a car safety seat insert to reduce hypoxia in term infants. Pediatrics 2013;132:326-31
  6. L’Hoir MP, Groothuis-Oudhoorn CGM, Scheltes M, Sleuwen BE van, Boere-Boonekamp MM. Tiende peiling veilig slapen. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2013;45:32-8
  7. Jonge GA de, Hagen EE van, Wouwe JP van. Veilig slapen en wiegendood anno 1999. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2000; 32: 112-5
  8. Schaijk M van, Lanting CI, Wouwe JP van, Engelberts AC, L’Hoir MP. Peiling risicofactoren wiegendood bij zuigelingen. TNO Kwaliteit van Leven 2006 (KvL 2006.039)
  9. Ruys JH, de Jonge GA, Brand R, Engelberts AC, Semmekrot BA. Bed-sharing in the first four months of life: a risk factor for sudden infant death. Acta Paediatr 2007;96:1399-403

Naast bovenstaande referenties is gebruik gemaakt van informatie uit diverse richtlijnen en standaarden. Deze staan beschreven in de inleiding.


Pagina als PDF