Richtlijn: Voorkeurshouding en schedelvervorming (2012)

4. Natuurlijk beloop van voorkeurshouding en schedelvervorming

Met het natuurlijke beloop van voorkeurshouding en schedelvervorming wordt de ontwikkeling van de aandoening bedoeld bij kinderen zonder dat hier op enigerlei wijze wordt ingegrepen. In de literatuur is hierover niet veel geschreven. Het vaststellen van een voorkeurshouding wordt immers veelal gevolgd door het geven van positioneringsen hanteringsadviezen. Bij ernstige gevallen ligt het in de lijn der verwachting dat extra diagnostiek plaatsvindt en dat vervolgens een behandeling wordt ingezet, zoals kinderfysiotherapie en/of helmtherapie.
Een volgende vraag is of er determinanten zijn te identificeren die samenhangen met een ongunstig natuurlijk beloop: waarom gaat een voorkeurshouding en/of schedelvervorming bij het ene kind zonder behandeling vanzelf over en bij het andere kind niet? Welke factoren bepalen dit (prognostische determinanten)?

Aanbevelingen

  • Aangezien een klein percentage van de kinderen met een schedelvervorming op lange termijn hiervan mogelijk problemen ondervindt, is preventie, signalering en zo nodig behandeling geïndiceerd.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF