Richtlijn: Voorkeurshouding en schedelvervorming (2012)

Onderbouwing

Uitgangsvraag

Welke criteria voor verwijzing voor nadere diagnostiek en/of behandeling moeten in de JGZ worden gehanteerd bij kinderen met een voorkeurshouding en/of schedelvervorming?

Conclusie

Er zijn geen richtlijnen over verwijzing die zijn onderzocht op evidentie.

In de literatuur worden op enkele plaatsen voorstellen gedaan voor verwijzing, al dan niet met een verwijzingsalgoritme (Argenta et al., 2004; Biggs, 2003; Persing et al., 2003; Vlimmeren van et al., 2006a; Vlimmeren van et al., 2009b; Vlimmeren van et al., 2009a; Vlimmeren van, 2010; Robinson et al., 2009). In één verhalende review wordt een op de literatuur gebaseerd uitgebreid algoritme gepresenteerd (Vlimmeren van et al., 2006a). Er bestaan geen richtlijnen over verwijzing die zijn onderzocht op evidentie.

Referenties


Pagina als PDF