Startpagina richtlijn: Voorkeurshouding en schedelvervorming (2012)

Doel van deze richtlijn is het bieden van handvatten voor: 1) advisering over houding, hantering en positionering ter preventie van voorkeurshouding en plagiocefalie, 2) tijdige en correcte signalering, diagnose en/of eventuele verwijzing naar huisarts en/of kinderfysiotherapeut, 3) verzorgingsadviezen na signalering, 4) monitoring van het vervolg na verwijzing.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

Meer specifieke richten de handvatten zich op:

  • advisering over houding, hantering en positionering ter preventie van voorkeurshouding en plagiocefalie;
  • tijdige en correcte signalering, diagnose en/of eventuele verwijzing naar huisarts en/of kinderfysiotherapeut;
  • verzorgingsadviezen na signalering; 
  • monitoring van het vervolg na verwijzing.

JGZ-richtlijn VKH en schedelvervorming als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: M. Boere-Boonekamp, E. Coenen-van Vroonhoven, H. van Gameren-Oosterom, M. L’Hoir, B. van Sleuwen (TNO), E. Anten-Kools (Orbis thuiszorg JGZ), L. van Vlimmeren (UMC St. Radboud), A. Winkel-Veninga (GGD Groningen)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland
Publicatiedatum: Mei 2012

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw