Startpagina richtlijn: Astma (2020)

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij jeugdigen. Symptomen van astma kunnen belangrijke gevolgen hebben voor jeugdigen en hun ouders. Zo blijkt dat astma een belangrijke oorzaak is van ziekteverzuim. De herziene JGZ Richtlijn Astma biedt kennis en praktische handvatten voor JGZ-professionals over preventie, signalering, samenwerking en verwijzing bij astma.

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in onderstaande video.

De JGZ Richtlijn Astma en de wetenschappelijke verantwoording zijn in 2019 geactualiseerd en vervangen daarmee de eerste versie uit 2011. In de richtlijn is recente informatie over borstvoeding en roken opgenomen. De richtlijn ondersteunt professionals bij het vroegtijdig signaleren van luchtwegklachten bij jeugdigen, en hen te begeleiden en/of verwijzen. Hierdoor kan astma mogelijk eerder behandelt worden en daardoor schoolverzuim verminderen.

JGZ Richtlijn Astma.pdf

Samenvattingskaart.pdf

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Informatie over roken en meeroken:

Stoppen met roken:

Informatie over astma:

Informatie over (het gebruik van) inhalatoren:

Informatie over gezonde voeding:

Meer informatie voor jeugdigen

Implementeren

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: Caren Lanting en Jacqueline Deurloo
Autorisatie: 18 november 2019, inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA; randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: januari 2020

De ontwikkeling van deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw.