Richtlijn: Huidafwijkingen (2012)

O t/m R

Ooievaarsbeet (naevus van Unna, naevus teleangiectacticus, engelenkus)

Huidafwijking

Bleekroze fijne verwijding van oppervlakkige bloedvaatjes (teleangiëctasieën) in de huid, die duidelijker zichtbaar worden als het kind huilt of zich opwindt.

Incidentie

30% van de pasgeborenen.

Voorkeursleeftijd

Vanaf de geboorte.

Voorkeurslokalisatie

Meestal op het voorhoofd en/of in de nek (kan ook op andere plaatsen).

Beloop

Als de afwijking alleen op het voorhoofd en/of de oogleden voorkomt, verdwijnt het in ongeveer 95% spontaan binnen één jaar. Als de afwijking in de nek is gelokaliseerd blijft de afwijking bestaan bij ongeveer 10-50% van de patiënten.

Beleid

Er is geen therapie geïndiceerd.

Petechiƫn

Huidafwijking

Niet-wegdrukbare rode plekjes (bloeduitstortinkjes)

Oorzaak

Bloeduitstortinkjes (erytrocyten extravasatie), wat een hematologische of vasculaire oorzaak heeft. Dit kan een teken zijn van ernstig ziek zijn. Zo kunnen een meningococcensepsis, leukemie of ITP (Idiopathische Trombocytopenische Purpura) petechiën veroorzaken.

Symptomen

Kan gepaard zijn met algehele malaise tot ernstig ziek zijn.

Beleid

Verwijzing naar de huisarts is geïndiceerd; bij ernstig ziek zijn met spoed.

Pityriasis alba

Huidafwijking

Meerdere, ovale, schilferende, bleker ogende, onscherp begrensde en licht verheven plekken (plaques), in doorsnede variërend van 5 tot 20 mm.

Aandoening

Het betreft een speciale uiting van de vaak met atopie geassocieerde droge huid (xerosis cutis), waarbij pigmentverlies optreedt door een lichte ontsteking van de huid (dermatitis).

Symptomen

Soms lichte jeuk.

Voorkeursleeftijd

3-16 jaar.

Voorkeurslokalisatie

Gelaat, strekzijde van armen en bovenste deel van de romp.

Besmettelijkheid

Niet besmettelijk (het is geen schimmelinfectie).

Bijzonderheden

Pityriasis alba wordt ook wel witwang genoemd.

Beleid

De aandoening gaat vanzelf over. Bij jeuk of meer zichtbare ontsteking kan kortdurende behandeling met vette zalf of corticosteroïdcrème overwogen worden.

Pityriasis rosea (ziekte van Gibert)

Huidafwijking

In 80% ontstaat eerst één grotere verheven plek (plaque) met centrale opheldering, die ook wel "plaque mère" wordt genoemd. Na 1-30 dagen ontstaan meerdere kleine ovale rood schilferende plekken (erythematosquameuze plaques) in de splijtlijnen van de huid ('dennenboom configuratie' op de rug) met fijne (pityriasiforme) schilfering. Alleen de eerste week bestaat een milde jeuk. De plekken verdwijnen spontaan na 4-8 weken.

Oorzaak

Vermoedelijk infectie met Humaan Herpesvirus type 6/7.

Symptomen

Acuut ontstaan van huiduitslag, in 20% voorafgegaan door een mild viraal infectiebeeld (keelontsteking, lymfeklierzwelling en hoofdpijn).

Voorkeursleeftijd

10-35 jaar.

Besmettelijkheid

Nagenoeg niet besmettelijk.

Beleid

Er is geen behandeling noodzakelijk. Bij jeuk kan emolliens helpen. Zonlicht versnelt de genezing.

Post-inflammatoire hyperpigmentatie

Huidafwijking

Donkere vlek, die de afdruk vormt van de ontsteking van een oorspronkelijke (genezen) huidziekte.

Oorzaak

Kan ontstaan bij het genezen van een ontsteking van de huid vooral bij kinderen met een donkere huid (huidtype IV-VI).

Voorkeursleeftijd

Geen

Voorkeurslokalisatie

Geen

Beloop

Als de huid verder niet geprikkeld wordt, geneest de postinflammatoire hyperpigmentatie meestal vanzelf na 12 tot 24 maanden (het kleurverschil verdwijnt meestal pas na 2 zomers met zonexpositie). Bij de donkere huid blijft de afwijking vaak langer aanwezig.

Beleid

Behandeling en/of preventie is gericht op optimale behandeling van de primaire huidziekte ter voorkoming van zoveel mogelijk hyperpigmentatie.

Post-inflammatoire hypopigmentatie)

Huidafwijking

Lichte vlek, die de afdruk vormt van de ontsteking van een oorspronkelijke (genezen) huidziekte.

Oorzaak

Kan ontstaan bij het genezen van een ontsteking van de huid.

Voorkeursleeftijd

Geen.

Voorkeurslokalisatie

Geen.

Bijzonderheden

Het ontstaan van post-inflammatoire hypopigmentatie wordt door ouders soms geduid als gevolg van behandeling met lokale corticosteroïden, dat is echter meestal niet het geval.

Beloop

Prognose is dat de afwijking volledig zal verdwijnen na zonexpositie binnen 1-2 jaar.

Beleid

Er is geen therapie geïndiceerd. Goede voorlichting over gebruik van zonbeschermende middelen is belangrijk om zonverbranding toe voorkomen.

Psoriasis

Huidafwijking

Rode (erythemateuze) vlekken (maculae) of bulten (papels), die kunnen samenvloeien tot scherp begrensde rode (erythemateuze) plekken (plaques).
Bij 15% zijn er nagelafwijkingen, gekenmerkt door putjes, bruingele vlekken, loslating aan het uiteinde en verdikking.
Bij kinderen ontbreekt meestal de dikke, zilverwitte schilfering, die bij volwassenen wordt gezien

Oorzaak

Gedacht wordt dat psoriasis een T-lymfocytengemedieerde auto-immuunziekte is.

Symptomen

Jeuk (meer bij kinderen dan bij volwassenen).

Incidentie

0,5% tot 5% van de kinderen.

Voorkeursleeftijd

Eerste verschijnselen ontstaan meestal op jong-volwassen leeftijd, maar kunnen op elke leeftijd ontstaan.

Voorkeurslokalisatie

(Behaarde) hoofd, ellebogen, knieën, stuit en zeldzaam in genitaalstreek.

Bijzonderheden

Psoriasis komt familiair voor en er is een combinatie van genen bij betrokken (polygenetische aandoening).
Op dit moment wordt deze aandoening bij kinderen te laat gediagnosticeerd. Waarschijnlijk komt dit door de onbekendheid bij de JGZ en de huisartsen dat de aandoening juist bij kinderen gepaard gaat met jeuk en minder met schilfering in vergelijking met volwassenen. Hierdoor wordt deze diagnose bij kinderen vaak verward met eczeem of een Schimmelinfectie (tinea corporis).

Beleid

Verwijzing naar de huisarts is geïndiceerd.

Rode hond (rubella)

Huidafwijking

Gegeneraliseerde fijnvlekkig exantheem met kleurveranderingen (lichtroze) en kleine bultjes (maculopapuleus), waarbij de vlekjes op de romp en in het gelaat samenvloeien. In 20% is er enantheem op het zachte palatum.

Oorzaak

Infectie met Rubellavirus.

Symptomen

Mild verlopend viraal beeld, met koorts en zwelling van lymfeklieren (onder het achterhoofd en achter de oren).

Incidentie

Zeldzaam door vaccinatie in RVP.

Voorkeursleeftijd

5-20 jaar.

Incubatietijd

14-21 dagen (meestal 14-16 dagen).

Besmettelijkheid

Vanaf 10 dagen voor, tot 7 dagen na het uitbreken van de vlekjes.

Bijzonderheden

Bij infectie tijdens de zwangerschap groot risico voor de vrucht op aangeboren afwijkingen. Meldingsplichtige ziekte groep B2.

Beleid

Zie het protocol "Rode hond, Rubella" van de LCI.

Roodvonk (scarlatina)

Huidafwijking

Kleinvlekkig en puntvormig exantheem (rood kippenvel) in de lichaamsplooien (vooral nek, oksel en liezen), waarbij het neusgebied vrij blijft. Het exantheem ontstaat meestal op de tweede ziektedag. Bij verdwijnen van het exantheem treedt schilfering van de handen en voeten op

Oorzaak

Infectie met Hemolytische groep-A-streptokok.

Symptomen

Roodvonk gaat vaak gepaard met milde tot zeer hevige acute keelpijn, algehele malaise, hoge koorts, hoofdpijn en braken. Een klassiek symptoom is de frambozentong.

Incidentie

1,3 gevallen per 1000 per jaar.

Voorkeursleeftijd

2-8 jaar.

Incubatietijd

2-7 dagen.

Besmettelijkheid

Tot 48 uur na de antibiotische behandeling; de grootste besmettelijkheid is tijdens de acute luchtweg- en/of keelinfectie.

Beleid

Beloop is vaak ongecompliceerd. Antibiotica zijn geïndiceerd bij een ernstig verloop, dan verwijzen. Zie voor verdere informatie en behandeling het protocol 'Roodvonk (Groep-A-streptokokkeninfecties)' van de LCI.


Pagina als PDF