Richtlijn: Autismespectrumstoornissen (2015)

Samenstelling werkgroep en klankbordgroep

Samenstelling Werkgroep

Voorzitter: Mw. I.A. van Berckelaer-Onnes

Werkgroepleden

 • Mw. A.G. Aarts, Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Mw. D.J.A. Bonnemaijer-Kerckhoffs, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
 • Mw. E. van Daalen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Mw. E.C. van Doorn, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Mw. J.C. van Goor, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Mw. K. Horvat, Landelijke Oudervereniging Balans
 • Dhr. J. Meijs, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Mw. M. de Ruiter, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 •  Dhr. F. Stekelenburg, Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
 • Mw. N. Westerveld, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), V 27 mei 2012

Projectleider: Mw. I. Boerema; vanaf 01 oktober 2012: Dhr. G.v.d.Glind (beiden Trimbos-instituut)

Samenstelling Klankbordgroep

Voorzitter: Mw. I. van Berckelaer-Onnes

Leden klankbordgroep

 • mw. S. Blom, Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen
 • Dhr. J. Buitelaar, Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen, afdeling kinder- en jeugd psychiatrie
 • Mw. M.J.G. Cox, Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Mw. H. Geurts, Universiteit van Amsterdam, Psychologie, Brein & Cognitie
 • Mw. M. Jansen, Academische Werkplaats GGD Zuid Limburg
 • Mw. M. de Jonge, Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Mw. D. Oude Luttikhuis, GGD Nederland  en ook namens de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA)
 • Dhr. M.I.A. Pater, Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Mw. A. de Ruijter, Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Mw. R.A. Samaritter, Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Mw. I. Servatius-Oosterling, Kenniscentrum KJP, Karakter Nijmegen
 • Mw. M.H.L. Sevat, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Mw. L. Spanjerberg, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Mw. I. Steinbuch, Actiz
 • Dhr. J.P.W.M. Teunisse, Dr. Leo Kannerhuis, cluster R&D
 • Mw. D. Veenstra, GGD Nederland en ook namens de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA)
 • Mw. W. de Vries, Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Projectleider: Mw. I. Boerema; vanaf 01 oktober 2012: Dhr. G. v.d. Glind (beiden Trimbos-instituut).


Pagina als PDF