Richtlijn: Ondergewicht (2019)

4. Adviseren

In dit thema wordt ingegaan op de advisering bij ondergewicht of een neerwaarts afbuigende gewichtscurve. De inhoud van dit thema is grotendeels gebaseerd op de JGZ-richtlijn ‘Voeding en eetgedrag’.

Aanbevelingen

  • Bij jeugdigen met ondergewicht op grond van een voedings- of eetprobleem is de advisering gericht op het bereiken en/of in stand houden van een volwaardige en gebalanceerde inname van voedingsstoffen conform de Schijf van Vijf.
  • Voor het ontwikkelen en/of het in stand houden van een gezonde voeding en adequaat eetgedrag wordt er bij de advisering gelet op:
  1. Rol van ouders en leeftijdsgenoten;
  2. Rol van school;
  3. Rol van (sociale) media;
  4. Rol van lijnen en een negatief zelfbeeld.
  • Als advisering door de JGZ niet haalbaar en/of niet (voldoende) effectief is, dan is verwijzing naar een (kinder)diëtist voor een dieetadvies op maat en/of naar een pedagoog/gedragstherapeut voor hulp bij opvoedingsproblemen raadzaam.

Bekijk de onderbouwing van dit thema of lees verder over de totstandkoming van deze JGZ-richtlijn.


Pagina als PDF