Richtlijn: Ondergewicht (2019)

Bijlage 3 - Checklist anamnese en lichamelijk onderzoek

Deze bijlage is ook te downloaden als PDF.

De punten uit deze lijst kunnen u helpen bij het uitdiepen van de anamnese en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek.

Anamnese

Algemeen

 • Welbevinden van het kind: algehele malaise, moeheid, lusteloosheid, schoolprestaties
 • Eetlust: veranderde eetlust, invloed van ingrijpende gebeurtenissen
 • Zelfbeeld van de jeugdige
 • Voorgeschiedenis: prematuriteit/ dysmaturiteit, langdurige ziekte, ziekenhuisopname, sondevoeding, medicatie

Familieanamnese

 • Ondergewicht bij ouders, broers, zussen
 • Voedselallergieën, coeliakie, atopie, eetstoornissen in de familie

Voeding

 • 0-1 jaar: borstvoeding/ flesvoeding/ vaste voeding (verhouding, hoeveelheid, hoe vaak en wanneer); Vanaf 1 jaar: Ga na wat, hoeveel en wanneer het kind eet en drinkt. In overleg met de ouders kan ook een eet- en beweegdagboekje worden gebruikt (zie bijlagen 4 en 5). Voor kinderen ouder dan 4 jaar kunnen ouders (of d jeugdige zelf) ook de Eetmeter van het Voedingscentrum invullen en meenemen bij het bezoek aan de JGZ.
 • Voedingsproblemen: denk aan spugen, langzaam eten/drinken, kokhalzen, verslikken, wegdraaien van het hoofd, allergische reacties, problemen bij overgang van vloeibare naar vaste voeding. Ga ook de duur van de voedingsproblemen na (acuut <3 maanden/ chronisch ≥3 maanden).
 • Eetproblemen: bijvoorbeeld selectief eetgedrag, voedselweigering. Ga ernst en duur van de eetproblemen na. Vraag ook naar de plaats waar meestal gegeten wordt (aan tafel?) en de manier waarop ouders het eetgedrag van hun kind ervaren en hanteren.
 • Mond sensomotorische problemen en slikklachten: overmatig kwijlen, ongecoördineerd slikken, dysfagie, pijn bij het slikken, passage stoornissen.

Bewegen

 • (Over)activiteit
 • Spelen, wandelen, fietsen, buitenspelen: Ga na hoeveel uur per dag hieraan wordt besteed.
 • Sport: onder andere welke sport en of dit in clubverband is. Ga na hoeveel uur per week aan de sport wordt besteed.

Tractus anamnese

 • KNO- en luchtwegproblematiek: duur en frequentie, recidiverende koortsperioden
 • Gastro-intestinaal: buikklachten (rondom de voeding), braken (frequentie, tijdstip, aspect), defecatie (diarree, obstipatie, ontkleurde ontlasting, bloed- of slijm bijmenging etc.), flatulentie/ opgeblazen gevoel
 • Mictie: Urineweginfectie
 • Huid: jeuk, uitslag, eczeem

Lichamelijke onderzoek

 • Algemene indruk, tekenen van uitdroging, hoeveelheid onderhuids vet, ingevallen gezicht, spiermassa
 • Aspect en kleur van huid en slijmvliezen (bleekzien, huidafwijkingen/eczeem), haar (dof haar, lanugobeharing)
 • Uiterlijk (dysmorfieën)
 • Mond (cariës, orale infecties), KNO (adeno-tonsillaire hypertrofie)
 • Hart (souffle)
 • Longen (dyspnoe, stridor)
 • Abdomen (opgezette buik, obstipatie, hepato-/splenomegalie)
 • Neurologische onderzoek (schedelomvang, hypotonie/ hypertonie)

Pagina als PDF