Startpagina richtlijn: Autismespectrumstoornissen (2015)

Ouders van jeugdigen met een Autismespectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Deze JGZ-richtlijn richt zich op signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl

De richtlijn besteedt expliciet aandacht aan vroege signalen van ASS en aan de kwaliteit en bruikbaarheid van signalerings- en screeningsinstrumenten. Dit om in een vroeg ontwikkelingsstadium gedrags- en ontwikkelingskenmerken te signaleren die op ASS kunnen wijzen.

Daarnaast komt in deze richtlijn de begeleiding van jeugdigen en hun ouders aan bod. Evenals de samenwerking met en het benutten van expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen.

JGZ-richtlijn ASS als PDF

Overzichtskaart 0 tot 19 jaar

Overzichtskaart 0 tot 4 jaar

Overzichtskaart 4 jaar en ouder

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut
Auteurs: H. Sinnema , G. van de Glind
Redactie: P. Anzion
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Februari 2015

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw