Startpagina richtlijn: Ondergewicht (2019)

De richtlijn Ondergewicht beschrijft het normale gewichtsverloop en de begrippen ondergewicht en ondervoeding en geeft handelingsaanbevelingen ten behoeve van het monitoren van het gewicht en het signaleren van ondergewicht en ondervoeding; het verwijzen bij ondergewicht en/of een afbuigende gewichtscurve; en de advisering bij ondergewicht.

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in een video.

 

 

Werkkaart

JGZ-richtlijn Ondergewicht als PDF

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: C. Lanting, M. de Wolff, R. van Zoonen, Y. Schönbeck
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: april 2019

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw