Startpagina richtlijn: Psychosociale problemen (2016)

Deze JGZ-richtlijn geeft JGZ-professionals een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-) onderbouwd fundament bij psychosociale problemen. Het ondersteunt bij signaleren, bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

JGZ-richtlijn Psychosociale problemen als pdf

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Meer informatie voor jeugdigen

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Autorisatie: door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland/GHOR
Publicatiedatum: December 2016

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw