Richtlijn: Psychosociale problemen (2016)

Referenties

Barrett, P.M. & Turner, C.M. (2004). Prevention of Childhood Anxiety and Depression. In P.M. Barrett & T.H. Ollendick. Interventions that work with children and adolescents. Prevention and Treatment, pp. 429-474.

Barrett, H. (2010). The delivery of parent skills training programmes. Meta-analytic studies and systematic reviews of what works best. London: Family and Parenting Institute.

Bartelink, C., Berge, I. ten & Yperen, T. van (2013). Beslissen over hulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bartelink, C. (2013a). Wat werkt: oplossingsgerichte therapie? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bartelink, C. (2013b). Wat werkt: motiverende gespreksvoering? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bienvenu, O.J. & Ginsburg, G.S. (2007). Prevention of anxiety disorders. International Review of Psychiatry, 19 (6), 647-654.

Bunting, L. (2004). Parenting Programmes: The best Available Evidence. Child Care in Practice. Vol. 10, No. 4, October 2004, pp. 327-343.

Daamen, W. & Ince, D. (2014). Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Foolen, N., Ince, D., Baat, M. de & Daamen, W. (2013). Wat werkt bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Foolen, N. & Steege, M. van der (2013). Van dwars gedrag tot gedragsstoornis. Blauwdruk voor een preventie- en zorgarrangement. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Gemmeke, M. (2011). De rol van de Centra voor Jeugd en Gezin bij versterking van de pedagogische civil society. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ginsburg, G.S. (2004). Anxiety prevention programs for youth: practical and theoretical considerations. Clinical Psychology: Science and Practice, 11: 430-434.

Heerwaarden van Y. & Pijpers, F. De kracht van zelfregie. Samen komen tot passende hulp en ondersteuning. NCJ, Utrecht, 2015.

Horowitz, J.L. & Garber, J. (2006). The prevention of depressive symptoms in children and adolescents: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(3), 401-415.

Ince, D. (2013). Wat werkt in opvoedingsondersteuning? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ince, D., Yperen, T. van & Valkestijn, M. (2013). Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Janssen, H., Blokland, G. & Ligtermoet, I. (2006). Opvoeden & Zo. Draaiboek voor een oudercursus. Utrecht, NIZW Jeugd.

Kaminski Wyatt, J., Valle, L.A., Filene, J.H., & Boyle, C.L. (2008). A Meta-analytic Review of Components Associated with Parent Training Program Effectiveness. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 567-589.

Meijer, S.A., Smit, G., Schoemaker, C.G. & Cuijpers, P. (2006). Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen. Bilthoven: RIVM.

Merry, S.N., Hetrick, S.E., Cox, G.R., Brudevold-Iversen, T, Bir, J.J. & McDowell, H. (2011). Psychological and educational interventions for preventing depression in children and adolescents (Review). The Cochrane Collaboration

Moran, P., Ghate, D., & van der Merwe, A. (2004). What works in parenting support? A review of the international evidence. London: Department for Education and Skills. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 527-542.

Mychailyszyn, M., Brodman, D., Read, K. & Kendall, P. (2012). Cognitive-behavioral school-based interventions for anxious and depressed youth: a meta-analysis of outcomes. Clinical Psychology: Science and Practice, 19, 129-153.


Pagina als PDF