Richtlijn: Psychosociale problemen (2016)

Referenties

Actiz (2012). Laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij. De JGZ in het nieuwe jeugdstelsel. Utrecht: Actiz.

Berge, I. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Utrecht: SWP.

Blom, P. (2013). Handleiding Gezinsplan 1Gezin1Plan Zuid-Holland Noord. Versie 2013. (www.cjgprof.nl)

Heerwaarden, van Y., & Pijpers F. (2015). De kracht van zelfregie. Samen komen tot passende hulp en ondersteuning. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).  

Inspectie voor de Gezonsheidszorg (2014). De jeugdgezondheidszorg beter in positie. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Utrecht.

Klein Ikkink, A. J., Boere-Boonekamp, M. M., Bont, M. D., Boer, A. D., Duys, H., Haasnoot, R., ... & Westerveld, M. C. (2010). Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling (LESA). Huisarts en Wetenschap, 53(8), S15-S20.

LESA (2010). Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Kindermishandeling. Nederlands Huisartsen Genootschap, 2010.

NCJ (2008). Handreiking samenwerking Huisarts Jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

NCJ (2016). Factsheet Samenwerking Huisartsen en de JGZ, het beste van twee werelden. Factsheet NCJ, 10 februari 2016 (www.ncj.nl).

NVO (2014). Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden. Een wegwijzer voor zorgprofessionals. December 2014. https://www.nvo.nl/

Oudhof, M., Wolff, M., de Ruiter, M., Kamphuis, M., L ’Hoir, M., & Prinsen, B. (2013). JGZ richtlijn opvoedingsondersteuning. Voor opvoedvragen en lichte opvoedproblemen. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Rutte, F., Pijpers, F., & Timmermans, M. ( 2013), Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen. Een literatuurstudie. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Timmermans, M., van Heerwaarden, Y. & Pijpers, F. (2014). Samen = Beter. Inspiratie document om samen te werken in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Vink, R., de Wolff, M., Broerse, A., Heerdink, N., van Sleuwen, B., & Kamphuis, M. (2016). JGZ Richtlijn kindermishandeling. Leiden/ Utrecht: TNO & NCJ.


Pagina als PDF