Startpagina richtlijn: Extremiteiten (2019)

De richtlijn geeft zicht op voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor diverse aandoeningen aan de extremiteiten. De onderwerpen die in deze richtlijn aan de orde komen zijn onderverdeeld in drie thema’s: algemene aandoeningen van de extremiteiten, standsafwijkingen en pijnklachten.

De belangrijkste thema's uit de richtlijn zijn verwerkt in onderstaande video.

JGZ Richtlijn Extremiteiten als PDF

Samenvattingskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: J. Deurloo, C. Lanting, R. van Zoonen (TNO)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland; Tevens geautoriseerd door de NVK
Publicatiedatum: September 2019

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw