Richtlijn: Seksuele ontwikkeling (2014)

4. Interventies en voorlichtingsmateriaal-Aanbevelingen

Aanbevelingen

De JGZ-professional gebruikt in ieder geval de volgende materialen:

De JGZ-professional gebruikt de overige interventies en materialen uit hoofdstuk 4 bij de seksuele gezondheidsbevordering van kinderen en jongeren en de seksuele opvoedingsondersteuning van ouders. De JGZ-professional maakt een keuze op maat op basis van de benodigde zorg van kind/jongere/ouder.

De JGZ-professional is op de hoogte van relevante materialen/voorzieningen/organisaties (op het gebied van seksualiteit) in de eigen regio.

De JGZ-professional kent de Sense-spreekuren voor jongeren van 12 tot 19 jaar en verwijst voor aanvullende hulpverlening op het gebied van seksualiteit naar de Sense-spreekuren.

Uitgangsvraag

Welke interventies of type ondersteuning zijn bruikbaar voor de JGZ en (bewezen) effectief om een gezonde seksuele ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen (en schade te beperken)?

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF