Richtlijn: Seksuele ontwikkeling (2014)

6. Seksuele risico’s-Aanbevelingen

In dit thema worden de aard, omvang en gevolgen van seksueel ongezond en seksueel riskant gedrag van jongeren tussen de 0 en 19 jaar beschreven. Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar zijn specifieke risico’s te onderkennen. Deze worden apart van elkaar beschreven. Daarnaast wordt een aantal risicogroepen belicht.

Aanbevelingen

Kwetsbare groepen die meer risico lopen op seksuele grensoverschrijding, een soa, hiv of een ongeplande zwangerschap dan anderen, zijn:

  • Vroege starters.
  • Laagopgeleide jongeren.
  • Religieuze jongeren.
  • Jongeren met een niet-Nederlandse of niet-westerse achtergrond.
  • Jongeren met een beperking of chronische ziekte. 
  • Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren.

De JGZ-professional dient extra alert te zijn op risico’s bij deze groepen en zo nodig extra ondersteuning te bieden. Ook is extra alertheid geboden ten aanzien van de invloed en reacties vanuit omgeving/ouders bij genderdysforie, homoseksuele gevoelens, seksuele activiteit, maagdenvlies en dergelijke.

De JGZ-professional volgt deze groepen intensiever vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar en biedt extra ondersteuning bij het maken van seksueel gezonde keuzes ter voorbereiding op de puberteit en seksuele activiteit.

Uitgangsvraag

Wat zijn de belangrijkste risicofactoren en beschermende factoren voor een gezonde seksuele ontwikkeling?

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF