Startpagina richtlijn: ADHD (2015)

Ouders van jeugdigen met de diagnose ADHD hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Deze JGZ-richtlijn richt zich op signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl

JGZ-richtlijn ADHD als pdf

Samenvattingskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

Meer informatie voor jeugdigen

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: Trimbos-instituut
Auteurs: F. Boer en G. van de Glind
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
Publicatiedatum: Januari 2015

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw