Richtlijn: Voedselovergevoeligheid (2014)

6. Preventie van coeliakie-Aanbevelingen

Coeliakie is een ziekte waarbij naast genetische componenten (HLA en non-HLA) ook omgevingsfactoren, met name de inname van gluten, een rol spelen. Of de verschijnselen van coeliakie bij een belastend genenpatroon optreden, is tot op heden nog niet voorspelbaar. Het tijdstip en de wijze van glutenintroductie in de voeding van zuigelingen zouden effect kunnen hebben op het tijdstip van optreden van de verschijnselen en op de ernst van de verschijnselen en mogelijk zelfs het ontstaan van de ziekte kunnen voorkomen. Onderzoeken bij zuigelingen zonder belaste familieanamnese zijn geanalyseerd op effecten van preventieve interventies. Er is specifiek gekeken naar het effect van borstvoeding en het effect van introductie van gluten tijdens borstvoeding.

Aanbevelingen

Vooruitlopend op de uitkomsten van langlopend cohortonderzoek naar de optimale strategie voor de introductie van gluten bij zuigelingen met belaste familieanamnese voor coeliakie, geldt het volgende voedingsadvies voor alle zuigelingen:

  • Bij voorkeur borstvoeding gedurende ten minste 6 maanden (liever langer).
  • Introductie van glutenbevattende bijvoeding in kleine hoeveelheden (bv. kleine stukjes beschuit in een fruithapje) tegelijk met de introductie van andere bijvoeding (fruit en groente) vanaf de leeftijd van 4 maanden.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF