Richtlijn: Voedselovergevoeligheid (2014)

Lijst met afkortingen

AA kunstvoeding op basis van vrije aminozuren
AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
DBPGVP dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatie
eHF intensief gehydrolyseerde kunstvoeding
eHF-c intensief gehydrolyseerde kunstvoeding op caseïnebasis
eHF-w intensief gehydrolyseerde kunstvoeding op wei-eiwitbasis
HA huisarts
JGZ jeugdgezondheidszorg
NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NVD Nederlandse Vereniging van Diëtisten
NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
OVP open voedselprovocatie
RCT randomised controlled trial
SF kunstvoeding op basis van soja
SR systematische review
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Pagina als PDF