Richtlijn: Voedselovergevoeligheid (2014)

Totstandkoming van de richtlijn

Werkwijze

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is een multidisciplinaire projectgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle specialismen die met het voorkomen van voedselovergevoeligeid bij kinderen en het signaleren, indien mogelijk diagnosticeren, begeleiden en zo nodig verwijzen van kinderen met voedselovergevoeligheid in de JGZ te maken hebben. De projectgroepleden zijn door de beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname aan de werkgroep. De projectgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze conceptrichtlijn. Daarnaast is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van in de JGZ werkzame beroepsgroepen, van belanghebbende beroepsgroepen (huisartsen, kinderartsen en diëtisten) en van de patiëntenvereniging.

Eerst is in 2011 een knelpuntenanalyse verricht om de huidige werkwijze rondom voedselovergevoeligheid in de JGZ te inventariseren. Aan de hand hiervan zijn uitgangsvragen opgesteld. Voor het beantwoorden van de uitgangsvragen is in de literatuur systematisch gezocht naar relevant onderzoek, zie wetenschappelijke onderbouwing. De hieruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen vormen de basis van deze richtlijn. De uitgangsvragen betreffende signaleren, diagnostiek en verwijzen van kinderen met koemelkallergie zijn overgenomen uit de richtlijn ‘Diagnostiek van Koemelkallergie bij Kinderen in Nederland’ (Sprikkelman et al. 2012).

Projectgroep

 • Mw. dr. J.E. Kist-van Holthe, kinderarts en projectleider, VUmc/EMGO+-instituut, Amsterdam
 • Mw. dr. A.M.W. Bulk-Bunschoten, arts maatschappij en gezondheid, VUmc/EMGO+- instituut, Amsterdam
 • Prof. dr. R.A. HiraSing, hoogleraar jeugdgezondheidszorg, VUmc/EMGO+-instituut, Amsterdam
 • Mw. drs. S. Kalidien, gezondheidswetenschapper en projectmedewerker, VUmc/ EMGO+-instituut, Amsterdam
 • Dr. C.M.F. Kneepkens, kinderarts maag-darm-leverziekten, VUmc, Amsterdam
 • Mw. dr. M.L.A. de Kroon, jeugdarts-epidemioloog en coördinator Academische Werkplaats Noord-Holland, VUmc/EMGO+-instituut, Amsterdam
 • Dr. T. Kuijpers, epidemioloog, CBO, Utrecht
 • Mw. dr. A.B. Sprikkelman, kinderarts-pulmonoloog, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam
 • Mw. dr. B.J. Vlieg-Boerstra, diëtist en postdoctoraal onderzoeker, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam, Erasmus MC, sectie Allergologie, Rotterdam, Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 • Mw. drs. C.L. Wensing-Souren, arts maatschappij en gezondheid, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Klankbordgroep

 • Mw. E. Botjes, Patiëntenvereniging Stichting VoedselAllergie, Nijkerk
 • Dr. P.L.P. Brand, kinderarts-pulmonoloog, Isala Klinieken, Zwolle
 • Mw. N. Broeren, diëtist ZuidZorg, Eindhoven
 • Mw. drs. E. Buiting, jeugdarts en stafarts Thuiszorg Pantein en Vivent JGZ
 • Mw. dr. E. George, kinderarts maag-darm-leverziekten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Utrecht
 • Mw. E. Govers, diëtist Amstelring, Amsterdam
 • Dr. H. de Groot, allergoloog, Reinier de Graaf Groep, Delft
 • Mw. drs. H. Jeeninga, jeugdarts, Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
 • Mw. D. Kolkman, verloskundige, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • Mw. drs. M. Luning, huisarts en wetenschappelijk medewerker, Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Mw. G. Lucassen, manager ZuidZorg, Eindhoven
 • Mw. I. Mimpen, JGZ-kinderdiëtist, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Houten
 • Mw. I. Parlevliet, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Utrecht
 • Dr. S. Peters, Voedingscentrum, Den Haag
 • Mw. drs. H. Silvius, werkgroeplid herziening NHG-standaard voedselovergevoeligheid
 • Mw. drs. C. Stegeman, jeugdarts, GGD Groningen
 • Mw. drs. I Tissen, jeugdarts ZuidZorg, Eindhoven
 • Mw. drs. M.van der Valk, jeugdarts, GGD Zeeland
 • Mw. M. Verdel, jeugdverpleegkundige, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Utrecht
 • Mw. drs. E. Vlaanderen, jeugdarts, GGD Zaanstreek-Waterland

Pagina als PDF