Startpagina richtlijn: Voedselovergevoeligheid (2014)

Binnen de JGZ zijn unieke kansen om zowel de incidentie als het beloop van voedselallergieën bij kinderen te beïnvloeden. Dit door voorlichting en vroege signalering van voedselallergie, gevolgd door behandeling of verwijzing en nazorg. De richtlijn geeft hiervoor handvatten.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid als pdf

Samenvatting

Overzichtskaart

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: VuMC en NVK
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
In samenwerking met: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ActiZ, GGD Nederland.
Publicatiedatum: Januari 2014

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw