Richtlijn: Voedselovergevoeligheid (2014)

2. Signaleren van koemelkallergie-Aanbevelingen

Uit de knelpuntenanalyse komt naar voren dat er enerzijds (te) snel wordt gedacht aan koemelkallergie en er onduidelijkheid is over de vaak aspecifieke symptomen. Anderzijds komt het voor dat in de praktijk kinderen met een verhoogd risico op ernstige reacties op koemelk niet tijdig worden herkend. Hierdoor bestaat enerzijds de kans op overdiagnostiek en anderzijds wordt bij een kleine groep kinderen de diagnose koemelkallergie laat gesteld.

Aanbevelingen

  • Overweeg de mogelijkheid van koemelkallergie bij kinderen met een of meer symptomen waarbij huid (bv. erytheem, urticaria), maag-darmkanaal (bv. spugen en buikkrampen) en/of luchtwegen betrokken zijn. Denk vooral aan koemelkallergie bij twee of meer symptomen.
  • Omdat geen enkel symptoom specifiek is voor het bestaan van koemelkallergie, moet in de differentiaaldiagnose gedacht worden aan andere oorzaken voor de klachten, zoals voedingsfouten en virale infecties.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF