Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Referenties

Antle, B. F., Barbee, A. P., Christensen, D. N., & Sullivan, D. J. (2009). The prevention of child maltreatment recidivism through the Solution-Based Casework model of child welfare practice. Children and Youth Services Review, 31(12), 1346-1351.

Antle, B. F., Christensen, D. N., Van Zyl, M. A., & Barbee, A. P. (2012). The impact of the Solution Based Casework (SBC) practice model on federal outcomes in public child welfare. Child Abuse & Neglect, 36(4), 342-353.

Asscher, J. J. (2005). Parenting Support in Community Settings. Parental Effectiveness of the Home-Start program. Proefschrift. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Asscher, J. J., & Paulussen-Hoogeboom, M. C. (2005). De invloed van protectieve en risicofactoren op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Kind en Adolescent, 26, 56-69.

Asscher, J. J., Deković, M., Prinzie, P., & Hermanns, J. (2008). Assessing Change in Families Following the Home-Start Parenting Program: Clinical Significance and Predictors of Change. Family Relations, 57, 351-364.

Baartman, H. (2013, november). Eigen kracht, daadkracht en de kracht van solidariteit. Mulock Houwer lezing 2013 Leiden.

Bartelink, C. (2012). Wat werkt bij het versterken van het sociale netwerk van het gezin? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Berg, I. K. (1994). Family-based services: A solution-focused approach. New York: WW Norton & Co.

Berge, I. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van, & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Utrecht: SWP.

De Shazer, S. (1993). Creative misunderstanding: There is no escape from language. In S. Giligan & R. Price (Eds). Therapeutic Conversations.1st, 81-90. New York: W.W. Norton & Co.

Deković, M., Asscher, J. J., Hermanns, J., Reitz, E., Prinzie, P., & Akker, van den, A. L. (2010). Tracing Changes in Families Who Participated in the Home-Start Parenting Program: Parental Sense of Competence as Mechanism of Change. PLoS ONE, 7, 11:263–274 DOI 10.1007/s11121-009-0166-5

Hanrahan-Cahuzak, M. (2002). Mum to mum: An evaluation of a community based health promotion programm for first-time mothers in the Netherlands. Proefschrift. Wageningen: Universiteit van Wageningen.

Hermanns, J., Venne, L. van de, & Leseman, P. (1997). Home-Start geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Hermanns, J. M. A., Asscher, J. J., Zijlstra, B. J. N., Hoffenaar, P. J., & Deković, M. (2013).  Long-term changes in parenting and child behavior after the Home-Start family support program. Children and Youth Services Review, 35, 678-684.

Lamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007). A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse & Neglect, 31(11), 1201-1231.

Lohrbach, S., & Sawyer, R. (2004). Creating a constructive practice: family and professional partnership in high-risk child protection case conferences, Protecting Children, 19(2): 26-35.

Molloy, B. (2002). Still Going Strong: A Tracer Study of the Community Mothers Programme, Dublin, Ireland. Early Childhood Development: Practice and Reflections. Following Footsteps. Den Haag: Bernard van Leer Foundation.

Mutsaers, K., & Berg, T. (2010). Risicofactoren en beschermende factoren voor kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Oudhof, M., Wolff, M. de, Ruiter, M. de, Kamphuis, M., L ’Hoir, M., & Prinsen, B. (2013). JGZ Richtlijn opvoedingsondersteuning. Voor opvoedvragen en lichte opvoedproblemen. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Pagée, R. van (2003). Eigen Kracht (Family Group Conference in Nederland): Van model naar invoering. Amsterdam: SWP.

San Diego County Child Protection Team (2012). Child victim witness checklists. Gedownload op 14-10-2015 van http://www.chadwickcenter.org/Documents/Checklist-%20Online%20version%20-%2001.2013.pdf

Skrypek, M., Idzelis, M., & Pecora, P. (2012). Signs of Safety in Minnesota: parent perceptions of a child protection Signs of Safety experiment. St.  Paul NM: Wilder Research.

Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of safety: A solution and safety oriented approach to child protection casework. New York/London: Norton.

Turnell, A., & Essex, S. (2006). Working with 'denied' child abuse: The resolutions approach. Maidenhaid: Open University Press.

Wheeler, J. and Hogg, V. (2011) Signs of safety and the child protection movement, in C. Franklin, T. Trepper, Gingerich, W. and E. McCoolum, Solution-focused brief therapy: a handbook of evidence based practice, New York: Oxford Press.

Wijnen-Lunenburg, P., Beek, F. van, Bijl, B., Gramberg, P., & Slot, W. (2008). De familie aan zet: De uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie. Duivendrecht/Voorhout: PI Research/WESP Jeugdzorg.


Pagina als PDF