Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Referenties

KNMG-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Utrecht, april 2014

Konijnendijk, A. A. J., Haasnoot, R., Meijvogel, A., Waltz, M., Westerveld, E., & Kokhuis, M. (2015).  Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, versie 1.9. Enschede: GGD Twente.

V&VN-Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (2011). Utrecht: V&VN.

http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/BDS322/

https://www.ncj.nl/informatisering/basisdataset

 


Pagina als PDF