Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Referenties

Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2011) Kindermishandeling in Nederland anno 2010 : De tweede nationale prevalentiestudie  van mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM - 2010). Leiden: TNO Child Health, Universiteit Leiden, Centrum voor Gezinsstudies.

Baartman, H. (2009). Het begrip kindermishandeling: Pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid. Driebergen-Rijsenburg: Augeo Foundation.

Berge, I. ten, Addink, A, Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van, & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling.  Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/SWP.

Erickson, M. F., Egeland, B., & Pianta, R. (1989). The effects of maltreatment on the development of young children. Gedownload op 2-1-2016 van http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511665707&cid=CBO9780511665707A030 .

Gilbert,  R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high income countries. The Lancet, 373 (9657): 68-81.

Glaser, D., Prior, V., & Lynch, M. (2001). Emotional Abuse and Emotional Neglect: Antecedents, Operational Definitions and Consequences. York: British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect.

Glaser, D. (2011). How to deal with emotional abuse and neglect—Further development of a conceptual framework (FRAMEA). Child Abuse & Neglect, 35, 866-875.

Haasnoot, M. (2012). Kinderverwaarlozing beter in beeld-Fysiek mishandelde kinderen worden nog wel opgemerkt in ziekenhuizen, maar verwaarloosde kinderen glippen er vaak tussendoor. Een nieuw ontwikkeld signalerings-instrument moet daar een einde aan maken. Medisch Contact, 67, 1213.

IJzendoorn, M. H. van, Prinzie, P., Euser, E. M., Groeneveld, M. G., Brilleslijper-Kater, S. N., Noort -Van der Linden, A. M. T. van, & San Martin Beuk, M. (2007). Kindermishandeling in Nederland Anno 2005. De nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2005). Leiden: Universiteit Leiden, Algemene en Gezinspedagogiek–Datatheorie.

Mulder, T. M. (2014). Risk factors for child abuse and neglect: A meta-analytic review. Unpublished Master thesis, Forensic Child and Youth Care Sciences. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Naughton, A. M., Maguire, S. A., Mann, M. K., Lumb, R. C., Tempest, V., Gracias, S., & Kemp, A. M. (2013). Emotional, behavioral, and developmental features indicative of neglect or emotional abuse in preschool children: a systematic review. Journal of the American Medical Association Pediatrics, 167, 769-775.

National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (2009). NICE Clinical guideline 89: When to suspect child maltreatment. London: National Institute for Health and Care Excellence.

Putte, E. M. van de, Kamphuis, M., & Kramer, A. W. M. (2013). Medisch handboek kindermishandeling.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Simons, M. (2012). Bespreekbaar maken van (het vermoeden van) kindermishandeling. Standby, 26(3), 6-8.

Stith, S. M., Liu, T., Davies, L. C., Boykin, E. L., Alder, M. C., Harris, J. M. & Dees, J. E. M. E. G. (2009). Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14, 13-29.

Wolfe, D. A., & McIsaac, C. (2011). Distinguishing between poor/dysfunctional parenting and child emotional maltreatment. Child Abuse & Neglect, 35, 802-813.


Pagina als PDF