Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Referenties

Dalziel, K., & Segal, L. (2012). Home visiting programmes for the prevention of child maltreatment: cost-effectiveness of 33 programmes. Archives of Diseases in Childhood, 97, 787-798.

Dunnink, G. (2010). Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IZG) (2009). De jeugdgezondheidszorg in beweging. Den Haag: IGZ.
Kooijman, K, Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving 'Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Gedownload op 2-1-2016 van www.nji.nl/jeugdinterventies.

Sieverink, F. (2013) Rapport Klein-en-Fijn project ‘Niet Verschenen’. In opdracht van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente.


Pagina als PDF