Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

13. Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Uitgangsvraag

Welke kennis hebben JGZ-professionals nodig voor de preventie en aanpak van vrouwelijke genitale verminking (VGV)?

Aanbevelingen

JGZ-professionals dienen basiskennis te hebben van VGV (te vinden via e-learning: www.vgv.ggd.nl):

  • de aard en omvang van VGV
  • de landen en culturen waarbinnen VGV veelvuldig voorkomt en de culturele achtergronden daarvan
  • de gevolgen en gevaren van VGV

JGZ-professionals weten hoe te handelen bij vermoedens van (op handen zijnde) VGV:

  • Ga in gesprek met de ouders en wijs hen op de ernst van deze ingreep en de gevolgen, zowel lichamelijk als psychisch voor de jeugdige.
  • Geef voorlichting over de Nederlandse wet inzake VGV.
  • Handel volgens de stappen van de Meldcode (zie Thema 3).

Pagina als PDF