Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Referenties

RIVM (2010). Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

NVOG (2010). Modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV). Utrecht: NVOG.

Eerdenburg-Keuning, van I. A. (2005). Gesprekprotocol Meisjesbesnijdenis. Lisse: AJN.

KNOV (2012). KNOV-standpunt Vrouwelijke genitale verminking. Utrecht: KNOV.

Pharos (2013). Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen. Uitleg en handvatten bij aanpak VGV voor AMK, RvdK en Politie. Utrecht: Pharos.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2005). Bestrijding vrouwelijke genitale verminking. Beleidsadvies. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2005). Vrouwelijke genitale verminking in juridisch perspectief. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid.

Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking (2005). Bestrijding vrouwelijke genitale verminking, Onderbouwing advies. Zoetermeer.

Assembly of the Union of African States (2003). Protocol to the African Charter on human and peoples’ rights on the rights of women in Africa. Maputo: Union of African States.

Korfker, D., M. Snijder, & S. Detmar (2009). Retrospectief onderzoek naar de prevalentie van Vrouwenbesnijdenis of (VGV) Vrouwelijke Genitale Verminking in de verloskundigenpraktijk in 2008. Leiden: TNO.

www.meisjesbesnijdenis.nl (Pharos)
www.tegenvrouwenbesnijdenis.nl
http://www.nvog.nl
http://vgv.ggd.nl

 


Pagina als PDF