Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Referenties

Almeida, C. P., Cunha, F. F., Pires, E. P., & Sá, E. (2013). Common mental disorders in pregnancy in the context of interpartner violence. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20, 419-25.

Bakker, I., Bakker, C., Dijke, A. van, & Terpstra, L. (1998). Het Balansmodel. O & O in perspectief. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Barlow, J., Smailagic, N., Bennett, C., Huband, N., Jones, H., & Coren, E. (2011) Individual and group based parenting programmes for improving psychosocial outcomes for teenage parents and their children. Cochrane Database, 16, CD002964.

Berlin, L. J., Dodge, K. A., & Reznick, J. S. (2013). Examining pregnant women's hostile attributions about infants as a predictor of offspring maltreatment. Journal of American Medical Association Pediatrics, 167, 549-53.

Bonsel GJ, Birnie E, Denktas S, Steegers EAP. Signalementstudie zwangerschap en geboorte, lijnen in de perinatale sterfte. Rotterdam, Erasmus MC, December 2009

Bontje, M. (2013). Van risicotaxatie naar gezamenlijk inschatten zorgbehoeften (GIZ). Tijdschrift Sociale Geneeskunde, 91, 374.

Bouwmeester-Landweer, M. B. R. (2006). Early home visitation in families at risk for child maltreatment. Leiden: Leiden University, Department Paediatrics, Faculty of Medicine/Leiden University Medical Center (LUMC), Leiden University.

Casanueva, C. E., & Martin, S. L. (2007) Intimate partner violence during pregnancy and mothers' child abuse potential. Journal of Interpersonal Violence, 22, 603-22.

Chan, K. L., Brownridge, D. A., Fong, D. Y., Tiwari, A., Leung, W. C., & Ho, P. C. (2012). Violence against pregnant women can increase the risk of child abuse: a longitudinal study. Child Abuse & Neglect, 36, 275-84.

Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Britisch Journal of Psychiatry, 150, 782-6.

Department of Health/Department for Education and Employment/Home Office. (2000) Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. London. The Stationery Office.

Hermanns, J., Öry, F., Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Julius Centrum.

Hielkema, M., Winter, A. F. de, Meer, G. de, & Reijneveld, S. A. (2011). Effectiveness of a family-centered method for the early identification of social-emotional and behavioral problems in children: a quasi experimental study. Groningen: UMCG.

Horner, G. (2005). Domestic violence and children: effects of domestic violence on children. Journal of Pediatric Health Care, 19(4), 206-212.

Jonge, A. de, Korfker, D. G., Vogels A. C. G., Pal, S. M. van der, Vink, R. M., & Buitendijk, S. E. (2007). Preventie en Vroegsignalering van Risicogezinnen in de Kraamperiode. Leiden: TNO.

Keinemans, J. S. (2010). Eervol jong moederschap: Een studie naar de leefwereld van adolescente moeders. Delft: Eburon.

Kooijman, K., & Zwikker, M. (2001). Kindermishandeling voorkomen door gezinnen te steunen: beschrijving en analyse van home visitation programma's ter preventie van kindermishandeling en verwaarlozing. Utrecht: NIZW.

Leeners, B., Rath, W., Block, E., Görres, E., & Tschudin, S. (2014). Risk factors for unfavorable pregnancy outcome in women with adverse childhood experiences. Journal Perinatal Medicine, 171-178.

Lukasse, M., Schei, B., & Ryding, E. L. (2014). Prevalence and associate factors of fear of childbirth in 6 European countries. Sexual & Reproductive HealthCare, 5.

Mejdoubi, J. (2014). The primary prevention of child maltreatment in early life: Study on the effectiveness of VoorZorg. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2014) Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Mulder, T. M. (2014). Risk factors for child abuse and neglect: A meta-analytic review. Unpublished Master thesis, Forensic Child and Youth Care Sciences. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Myhre, M. C., Thoresen, S., Grøgaard, J. B., & Dyb, G. (2012). Familial factors and child characteristics as predictors of injuries in toddlers: A prospective cohort study. Britisch Medical Journal Open, 2: e000740

Moran, G., Pederson, D. R., & Krupka, A. (2005). Maternal unresolved attachment status impedes the effectiveness of interventions with adolescent mothers. Infant Mental Health Journal, 26(3), 231-249.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (2011). Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg.

Olds, D. L., Eckenrode, J., Henderson, C. R., Kitzman, H., Powers, J., Cole, R., Sidora, K., Morris, P., Pettitt, L. M., & Luckey, D. (1997) Long-term effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect. Fifteen-year follow-up of a randomized trial. Journal of American Medical Association, 278, 637-43.

Oudhof, M, Zoon, M., & Steege, M. van der, (2013). Wat werkt voor jonge moeders? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Plant, D. T., Barker, E. D., Waters, C. S., Pawlby, S., & Pariante, C. M. (2013). Intergenerational transmission of maltreatment and psychopathology: the role of antenatal depression. Psychological Medicine,  43, 519-28.

Pop V. J. M., Komproe, I. H., Son, M. J van (1992). Characteristics of the Edinburgh Post Natal Depression Scale in the Netherlands. Journal of Affective Disorders, 26, 101-10.

Quispel, C. (2014) Psychopathologie, psychosociale problematiek en middelengebruik tijdens de zwangerschap - screening en zorgtoeleiding. Proefschrift. Rotterdam: Universiteit van Rotterdam.

Sleuwen, B. E. van, Vink, R. M., Stel, H. van, Staal, I. E. (2015). VIMP Prenatale Huisbezoeken JGZ. Leiden/Utrecht/Goes: TNO/UMCU/GGD Zeeland.

Staal, I. E., Hermanns,  J. M. A., Schrijvers, A. J. P., & Stel, H. F., van (2013). Pediatrics Risk assessment of parents' concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect. Volume 37, Issue 7, July 2013, Pages 475–484.

Stel, H. F. van,Staal, I. E., Hermanns, J. M. A.,  & Schrijvers, A. J. P., (2012). Validity and reliability of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: a cross-sectional study. BMC Pediatrics. 2012 Jun 14;12:71. doi: 10.1186/1471-2431-12-71. 

Stith S. M., Liu,T., Davies, L. C., Boykin, E. L., Alder, M. C., Harris, J. M., Som, A., McPherson, M., & Dees, J. (2009). Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14, 13–29.

Velden, J. van, namens Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2009). Een goed Begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte.

Vink, R. M., & Detmar, S. M. (2012). Psychosociale risicosignalering in de zwangerschap, een overzicht van Nederlandse instrumenten. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 90(8), 531.

Vink,  R. M., Rijnders, M. E. B, Dommelen, P. van P., & Broerse, A. (2009). Vroeg signaleren van ongunstige opgroei-omstandigheden door verloskundigen in Zaanstad en Amsterdam-Noord. Leiden: TNO.

Vink, R. M., Rijnders, M.E.B., Buitendijk, S., Broerse, A., Korfker, D., & Öry, F. (2010). Vroeg erbij. Vroegsignalering met de ALPHA-NL. Tijdschrift voor verloskundigen. April 2010. Utrecht: KNOV.

Vink, R., Sleuwen, B. van, & Boere-Boonekamp, M. (2013). Evaluatie Prenatale Huisbezoeken JGZ. Leiden: TNO.

Wolff, M.S. de, Pannebakker, F.D., & Bouwmeester- Landweer, M. B. R. (2012). Samen Starten met Stevig Ouderschap. Stevig Starten, een combinatie van methodes vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar voor het signaleren van risicovolle opvoedingssituaties met inbegrip van kindermishandeling en het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen. Leiden: TNO.


Pagina als PDF