Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

Bijlage Interventies gericht op opvoedondersteuning

Interventies gericht op opvoedingsondersteuning

In de brochure ‘Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen’ (NJi, 2010) worden 38 interventies beschreven die tot doel hebben om de eigen kracht van jeugdigen, ouders, gezinnen en hun omgeving te ver- sterken. In deze bijlage staan de interventies uit deze brochure die gericht zijn op opvoedingsondersteuning.

Preventie

 • Video-feedback positief opvoeden
 • Opvoedingsondersteuning Home-Start
 • VoorZorg
 • Marokkaanse buurtvaders
 • Drukke kinderen (4 tot 12 jaar)
 • KopOpOuders Online
 • Moeders Informeren Moeders
 • OUDERS van tegendraadse jeugd (workshop en (thema)bijeenkomsten)
 • Triple P (niveau 1 en 2)
 • Stevig Ouderschap
 • Psycho-educatieve gezinsinterventie KOPP

Lichte hulp

 • Oudercursus ‘Beter Omgaan met Pubers’
 • Oudercursus ‘Drukke kinderen’
 • Kortdurende Video-Hometraining in gezinnen met jonge kinderen
 • OUDERS van tegendraadse jeugd (cursus)
 • Triple P (niveau 3)
 • Parent-Child Interaction Therapy
 • Psycho-educatieve gezinsinterventie KOPP

Zwaardere hulp

 • Gezin Centraal
 • Jeugdhulp thuis
 • Praktische pedagogische gezinsbegeleiding
 • Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding
 • Groepsmediatietherapie voor ouders met kinderen met ADHD
 • Opstandige kinderen: een compleet oudertrainingsprogramma
 • OUDERS van tegendraadse jeugd
 • Parent Management Training Oregon
 • Triple P (niveau 4 en 5)
 • Beter met Thuis
 • Directieve thuisbegeleiding
 • De Versterking
 • Families First
 • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling
 • Psycho-educatieve gezinsbehandeling KOPP
 • Multidimensionele Familietherapie
 • Multisysteem Therapie
 • Orthopedagogische Video Gezinsbehandeling
 • Parent-Child Interaction Therapy
 • Eigen Kracht-conferentie
 • Naar een veilig thuis: Signs of Safety

Meer informatie: www.jeugdinterventies.nl.

 


Pagina als PDF