Startpagina richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

De JGZ wil ouders optimaal ondersteunen bij de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Deze richtlijn geeft een overzicht van de huidige evidence based kennis over signalering van (dreigende) problemen in de opvoeding en het aanbod van opvoedingsondersteuning.

JGZ RICHTLIJN OPVOEDINGSONDERSTEUNING 2013 ALS PDF

Aanbevolen instrumenten en interventies

Beslisschema

Zelfreflectie-instrument

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO en NJi
Auteurs: M. S. de Wolff, M. Kamphuis, M. P. L’Hoir (TNO), M. Oudhof, B. Prinsen (NJi), M. de Ruiter (V&VN)
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD-Nederland
Publicatiedatum: November 2013

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw